Palvelut

Suunnittelupalvelut

 • Mekaniikkasuunnittelu (3D-mallinnus, tekniset piirustukset)
 • Skannauspalvelut (skannaus ja laserkeilauspalvelut, jälkikäsittely, mittausraportit)
 • Tekninen dokumentointi (käyttö- ja huolto-ohjeet, CE-dokumentointi, turvallisuusmääräykset)
 • Renderöinnit, animaatiot, kuvauspalvelut https://www.akselikarkkainen.fi/

Tekninen laskenta

 • Lujuuslaskenta, FEM-analyysit. (Rakenteiden toiminnan ja kestävyyden varmistaminen sekä materiaalikäytön ja muodon optimointi)
 • Väsymislaskenta ja elinikäperusteiset analyysit – Rakenteiden kestoiän parantaminen
 • Laitteiden perustuskuormien laskenta (Käyttötilanteet, maanjäristystilanteet)

Konsultointi- ja Innovointipalvelut

 • Turvallistamisprojektit, riskianalyysit
 • Kehitysprojektit
 • Projektinjohtaminen (pääsuunnittelu)
 • Prototyyppien suunnittelu, valmistuttaminen, koestus ja testaus