Case Rautaseiska – Levittimen käänteinen mallinnus

Sulkavalaisessa konepajayhtiö Rautaseiska Oy:ssä valmistetaan asiakasräätälöityjä yksittäiskoneita ja laitteita erilaisiin tarpeisiin. Tässä tapausesimerkissä hyödynnettiin 3D-skannausta käänteiseen mallinnukseen levitintyökalun suunnittelussa. Koska kapasiteetiltaan 500 kg levittimestä ei ollut saatavilla tarkkoja mittatietoja, päädyttiin kappale skannaamaan. Handyscan Elite skannerilla skannaukseen käytettiin aikaa kaikkiaan n. 30 minuuttia. Skannatusta mallista tallennettiin 3D-malli stl-muodossa, joka nostettiin Autodesk Inventoriin. Inventorissa tehtiin päällemallinnus stl. mallin avulla. Tarkan 3D-mallin avulla levittimeen liittyvien levyosien suunnittelu sujui ilman ylimääräistä päänvaivaa.

Lassi Toropainen Rautaseiskan tehtaanjohdosta kertoo olevansa tyytyväinen toteutustapaan

Valmistus oli mukava aloittaa, kun tiedettiin, että osien sovitus on suunnitteluvaiheessa tehty tarkkaan 3D-malliin, joka perustuu fyysiseen kappaleeseen. Skannausmenetelmä toi tässä tapauksessa ennustettavuutta valmistukseen ja toimivat ratkaisut pystyttiin miettimään etukäteen suunnitteluvaiheessa, mikä lyhensi valmistuksen läpimenoaikaa ja vähensi valmistuskustannuksia. Luultavasti tulemme myös jatkossa hyödyntämään menetelmää


Skannauksen lähtökohtana oli saada tarvittavat mittatiedot 3D-muodossa levittimen käänteistä mallinnusta varten. Siispä pienet katveet mallissa sallittiin, eikä skannaukseen haluttu käyttää tarpeettomasti aikaa tai esimerkiksi purkaa levitintä pieniksi osiksi. Käytännössä levitin skannattiin kahdesta asennosta ja skannaukset yhdistettiin yhteisten pintojen avulla toisiinsa. Handyscan Elitellä skannaustarkkuudessa päästään parhaimmillaan neljän sadasosamillin tarkkuuteen, mikä mahdollistaa sen soveltuvuuden hyvin monenlaisiin, tarkkoihinkin tarpeisiin.


Vertailussa toimittajan tuotekuva (punainen) ja skannattu 3D-malli (sininen).Tarjouspyyntölomake laserkeilaus ja 3D-skannaus

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi