Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikkasuunnitteluosaamista 15 vuoden kokemuksella. Teemme mekaniikkasuunnittelua sekä jatkuvana sopimusalihankintana, että yksittäisinä projekteina.

Suunnittelupalveluja 15 vuoden kokemuksella

Vahvuutemme on nykyaikaisen insinööriosaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen yhdistyminen koneensuunnittelussa ja –rakennuksessa. Hyödynnämme toiminnassamme modernia teknologiaa ja uusimpia ohjelmistoja. Tuotamme suunnitteluaineistoa yksinkertaisimmista mallinnus- ja teknisen piirustuksen tehtävistä laajempiin ja haastavampiin kokonaisuuksiin.


Suunnitteluprojekteja eri aloilta

Olemme toteuttaneet mekaniikkasuunnitteluprojekteja mm. sellu- ja kemianteollisuuteen, sähkömoottori- ja turbokoneprojekteihin, kaivinkoneteollisuuteen, konepajoille sekä oppilaitoksille.

Toteutamme tarvittaessa kaikki tuotekehityksen vaiheet esisuunnittelusta detaljisuunnitteluun, valmistuspiirustuksiin ja aina prototyypin rakentamiseen ja testaamiseen asti yhdessä valmistuksen kanssa. Tarjoamme sekä kiinteähintaisia projektikokonaisuuksia, että tuntiveloitukseen perustuvaa suunnittelualihankintaa.

Pääsuunnitteluohjelmamme on Autodesk Inventor Professional ja tuotehallintaan käytössämme on Vault Professional PDM. Käytössämme on myös useita muita Autodeskin ohjelmia. Pyrimme joustamaan asiakastarpeen mukaan ja teemme suunnittelua myös muilla suunnitteluohjelmilla kuten Solidworksillä.

3D-mallien ja teknisten piirustusten lisäksi tuotamme teknisiä asiakirjoja kuten käyttö- ja huolto-ohjeita sekä turvallisuusmääräyksiä. Laadimme tarvittavat asiakirjat laitteiden CE-merkintää varten. Tuemme asiakkaitamme konedirektiivin mukaisessa vaarojen tunnistuksessa ja riskianalyysien laatimisessa.


Sellu- ja kemianteollisuus

Olemme toteuttaneet satoja suunnitteluprojekteja sellu- ja kemianteollisuuteen. Suurimpana asiakkaanamme on sellutehtaita toimittava Andritz Oy, jolle teemme sellun valmistusprosessin eri vaiheisiin liittyvien koneiden, laitteiden ja rakenteiden muutossuunnittelua. Laitteet ovat usein suurikokoisia keittimiä, imeyttimiä, säiliöitä, purkaimia jne.

Muita sellu- ja kemianteollisuuden asiakkaitamme ovat mm. Veolia (ent. Aquaflow Oy) ja Yara. Toteutamme heille samantyyppisiä projekteja, kuin Andritzille. Projekteihin liittyy usein myös lujuuslaskentaa ja olemassa olevien laitteiden laserkeilaamista lähtökartoitusta varten.


Sähkömoottorit ja suurnopeuskoneet

Erityisosaamisemme on sellu- ja kemianteollisuuden lisäksi sähkömoottorit sekä pyörivät suurnopeuskoneet eli turbokoneet. Olemme suunnitelleet erilaisia sähkömoottoreita, generaattoreita ja sentrifugaalisia kompressoreita. Meillä on kokemusta ja ymmärrystä roottoridynamiikasta sekä mm. laakeroinnin, siipipyörien, voluuttien, jäähdytysratkaisujen, tiivisteiden ja virtauksien suunnittelusta ja teknisestä laskennasta.

Olemme tehneet mekaniikkasuunnittelua mm. Lappeenrannan yliopiston sähkömoottorien tuotekehitysprojekteihin sekä Apugeniuksen innovatiiviseen turbiini-kompressoriin perustuvaan turbogeneraattoriin. Olemme lisäksi tehneet muita pieniä suunnittelu- lujuuslaskenta- ja skannausprojekteja Lappeenrantalaisille suurnopeuskoneiden parissa työskenteleville yrityksille.


Prototyypit ja tuotekehitysprojektit

Olemme tunnettuja innovatiivisuudestamme. Historiamme aikana olemme toimittaneet erilaisia prototyyppejä mm. maanrakennus-, sellu- ja paperi-, kemian- ja komposiittiteollisuudessa toimiville asiakkaille.

Toimitamme konedirektiivin alaiset laitteet CE merkittyinä tai tuemme asiakkaitamme CE vaatimusten mukaisten velvoitteiden noudattamisessa.

Tuotamme asiakkaillemme kuvat patenttihakemuksiin, rahoittajille tai markkinointitarkoituksiin.


Case Apugenius – Maailman tehokkain mikrokaasuturbiini

Apugenius Oy kehittää hyötysuhteeltaan maailman parasta, materiaalitehokasta mikrokaasuturbiinia.


Tarjouspyyntölomake

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi