Palvelut

SUUNNITTELU­PALVELUT

Vahvuutemme on nykyaikaisen insinööriosaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen yhdistyminen koneensuunnittelussa ja –rakennuksessa. Hyödynnämme toiminnassamme modernia teknologiaa ja uusimpia ohjelmistoja. Tuotamme suunnitteluaineistoa yksinkertaisimmista mallinnus- ja teknisen piirustuksen tehtävistä laajempiin ja haastavampiin kokonaisuuksiin.

Pääsuunnitteluohjelmamme on Autodesk Inventor Professional ja PDM ohjelmisto Vault Professional. Käytössämme on myös useita muita Autodeskin ohjelmia. Pyrimme joustamaan asiakastarpeen mukaan ja teemme suunnittelua myös muilla suunnitteluohjelmilla kuten Solidworksillä.

3D-mallien ja teknisten piirustusten lisäksi tuotamme teknisiä asiakirjoja kuten käyttö- ja huolto-ohjeita sekä turvallisuusmääräyksiä. Laadimme tarvittavat asiakirjat laitteiden CE-merkintää varten. Tuemme asiakkaitamme konedirektiivin mukaisessa vaarojen tunnistuksessa ja riskianalyysien laatimisessa.

TEKNINEN LASKENTA

Teknisen laskennan palveluihimme kuuluvat erilaisten teräsrakenteiden lujuuslaskennat elemenenttimenetelmällä tai analyyttisillä menetelmillä. Elementtimenetelmään perustuvaa laskentaa teemme Siemensin Femap ohjelmalla ja Inventoriin liitettävällä Nastran in CAD sovelluksella.

Lujuuslaskennalla varmistetaan rakenteiden toiminta ja kestävyys tai voidaan optimoida materiaalin käyttöä tai valmistettavuutta. Tuotamme teräsrakenteiden väsymislaskelmia ja elinikäperusteisia analyysejä. Lujuuslaskennan avulla voidaan merkittävästi parantaa rakenteiden kestoikää, optimoida rakenteen painoa tai vaikkapa määrittää laitteille perustuskuormat sekä käyttötilanteissa että maanjäristystilanteessa.

Tyypillisissä laskentatapuksissa noudatetaan kulloiseenkin tapaukseen soveltuvia standardeja kuten eurokoodistandardeja tai painelaitestandardia EN 13445. Tuotamme laskelmista raportit tarkastuslaitosta varten tai suoraan tilaajan omaan käyttöön.

SKANNAUSPALVELUT

Olemme tarjonneet laserkeilauspalvelua omalla kalustolla vuodesta 2018. Käytössämme on Leica Geosystemsin BLK360 laserkeilain ja Leica Cyclone ohjelmisto. Tuotamme rekisteröidyt pistepilviaineistot yleisimmissä tiedostomuodoissa sekä 360 valokuvat skannauspisteistä. Jalostamme pistepilvestä värillisiä kolmioverkkomalleja, solid-malleja tai laadimme mittausraportit asiakastarpeen mukaan.

Vuodesta 2019 lähtien olemme tehneet 3D skannausta myös asiakkaan omalla kalustolla laaduntarkastustarkoituksissa. Käytössämme on ollut Creaformin MetraSCAN3D skanneri ja VXElements ohjelma. Skannaustulosten analysoinnissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa olemme käyttäneet Innovmetricin Polyworks ohjelmistoa.

Useiden kymmenien projektien kokemuksella uskallamme todeta teknologian tuovan konkreettisia hyötyjä suunnitteluprojekteissa. Olemme investoimassa uuteen kalustoon vuoden 2023 aikana. Ole kuulolla tai kysy lisää.

KONSULTOINTI JA INNOVOINTIPALVELUT

Olemme kilpailukykyinen toimittaja erilaisille yksittäiskoneille tai prototyypeille eri teollisuuden aloilla. Asiakkainamme on instuutiotia kuten LUT-yliopisto tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, mutta myös yksityisiä start-up yrityksiä esimerkiksi energiasektorilta ja veneteollisuudesta. Palvelemme myös pidempään toiminnassa olleita yrityksiä esim. tuottaen erikoiskoneita, -laitteita tai -apuvälineitä heidän tuotantoonsa.

Olemme tehneet mekaniikkasuunnittelua erilaisiin keksintöihin kuten uudenlaiseen patentoituun murskausteknologiaan perustuvaan telamurskaimeen. Olemme ROTYX Oy:n kumppani patentoituun kallistusteknologiaan perustuvien kaivinkoneiden lisälaiteratkaisujen suunnittelussa.