Services

MEKANIIKKASUUNNITTELU

Our strength lies in the combination of modern engineering expertise and extensive experience in machine design and construction. We leverage cutting-edge technology and the latest software in our operations. We provide services ranging from simple modeling and technical drawings to more complex and challenging projects.

Our primary design software is Autodesk Inventor Professional, along with PDM software Vault Professional. We also utilize several other Autodesk programs. We aim to be flexible according to our clients' needs and can perform design work with other software like SolidWorks as well.

In addition to 3D models and technical drawings, we produce technical documents such as user manuals, maintenance guides, and safety regulations. We prepare the necessary documentation for CE marking of equipment. We support our customers in identifying hazards and conducting risk assessments in compliance with machinery directives.

LUJUUSLASKENTA

Lujuuslaskentapalveluihimme kuuluvat erilaisten teräsrakenteiden lujuuslaskennat elemenenttimenetelmällä tai analyyttisillä menetelmillä. Elementtimenetelmään perustuvaa laskentaa teemme Siemensin Femap ohjelmalla ja Inventoriin liitettävällä Nastran in CAD sovelluksella.

Lujuuslaskennan avulla voidaan merkittävästi parantaa rakenteiden kestoikää, optimoida rakenteen painoa tai vaikkapa määrittää laitteille perustuskuormat sekä käyttötilanteissa että maanjäristystilanteessa. Tyypillisissä laskentatapuksissa noudatetaan kulloiseenkin tapaukseen soveltuvia standardeja kuten eurokoodistandardeja tai painelaitestandardia EN 13445. Tuotamme laskelmista raportit tarkastuslaitosta varten tai suoraan tilaajan omaan käyttöön.

LASERKEILAUS JA 3D-SKANNAUS

Olemme tarjonneet laserkeilauspalvelua omalla kalustolla vuodesta 2018. Käytössämme on Leica Geosystemsin BLK360 ja RTC360 laserkeilamet ja Leica Cyclone rekisteröintiohjelmisto. Tuotamme rekisteröidyt pistepilviaineistot yleisimmissä tiedostomuodoissa sekä 360 valokuvat skannauspisteistä. Jalostamme pistepilvestä värillisiä kolmioverkkomalleja, solid-malleja tai laadimme mittausraportit asiakastarpeen mukaan.

Vuodesta 2019 lähtien olemme tehneet 3D skannausta myös asiakkaan omalla kalustolla laaduntarkastustarkoituksissa. Käytössämme on ollut Creaformin MetraSCAN3D skanneri ja VXElements ohjelma. Skannaustulosten analysoinnissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa olemme käyttäneet Innovmetricin Polyworks ohjelmistoa. Vuonna 2023 hankimme Creaformin HandySCAN 307™|Elite skannerin käänteiseen mallinnukseen, laadunvarmistukseen tai muihin 3D mittausprojekteihin.

Useiden kymmenien projektien kokemuksella uskallamme todeta teknologian tuovan konkreettisia hyötyjä suunnitteluprojekteissa. Vuoden 2023 aikana tekemämme invesoinnit lisäävät mahdollisuuksia tarjota palveluitamme usealle eri sektorille.