Case LUT Yliopisto – Laboratorion 3D layout

Tehoelektroniikka

Lappeenrannan yliopiston tehoelektroniikan laboratorion laserkeilaus. Tila on noin 270 m2 kokoinen ja siitä tehtiin Basic tason As-Built -malli.

Ydinvoimatekniikka

Lappeenrannan yliopiston ydinvoimatekniikan laboratorion laserkeilaus. Tila on noin 500 m2 kokoinen ja siitä tehtiin Advanced tason As-Built malli.


Tehoelektroniikan laboratorio

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tehoelektroniikan laboratoriossa kehitetään suurnopeustekniikkaa, jolla yliopisto tavoittelee johtavaa asemaa energiamurroksen uusien tekniikoiden kehittäjänä. Laboratoriossa on paljon sähkömoottoreita, niiden ohjauskeskuksia ja mittalaitteita, joita on vuosien varrella hankittu ja asennettu. Lähtötilanteessa tilasta ei ollut ajankohtaista layoutia, tila alkoi käymään ahtaaksi ja lisää hankintoja oli suunnitteilla. Päätettiin hankkia ajantasainen 3D-layout laserkeilaamalla.

Tehoelektroniikan laboratorio on noin 270 m2 kokoinen ja 8 metriä korkea hallimainen tila. Tila laserkeilattiin 24 eri mittauspisteestä. Laboratorion laserkeilaaminen vei aikaa noin puoli työpäivää ja työpäivän toinen puolikas meni 3D-mallin luomiseen eli ns. rekisteröintiin. Pistepilvimalli oli päivässä valmis.

Laserkeilaimella otettu 360° valokuva mittauspisteestä.
Pistepilvinäkymä mittauspisteestä. Pistepilvimallissa voidaan ottaa helposti erilaisia mittoja tilasta.

Pistepilvimallia voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmistoilla, kuten SolidWorks, Inventor, AutoCAD, ReCap tai NavisWorks. Maksullisia ohjelmistoja ei kuitenkaan tarvita, sillä mallin saa auki ja mittaukset tehtyä myös ilmaisohjelmilla, kuten NavisWorks Freedomilla. 3D-mallin lisäksi jokaisesta skannauspisteestä otetaan 360° valokuva. Pistepilvimalliin voidaan tuoda myös muita 3D-malleja, joilla voidaan esimerkiksi varmistaa uuden koneen asennettavuus tai putkistomuutoksen yhteensopivuus tilaan.

Pistepilveen voidaan tuoda 3D-malleja esim. STEP-tiedostoina.

Laboratoriosta mallinnettiin lisäksi vielä ns. solid 3D CAD-malli Autodesk Inventorilla. Pistepilvimalli otettiin pohjalle, ja karkea Basic tason 3D CAD-mallinnus tehtiin mallin päälle. 3D CAD-malli valmistui noin päivässä. 3D CAD-mallista julkaistiin vielä vain ääriviivat näyttävä DWG-tiedosto, joka soveltuu hyvin 2D-layoutsuunnitteluun esimerkiksi AutoCADillä.

Pistepilvimalli tuotuna Autodesk Inventoriin.
Pistepilvimallin päälle mallinnettu Basic-tason solid 3D-malli.
Solid 3D-mallista julkaistu DWG-tiedosto näyttää vain mallin ääriviivat.
Yläkuvannosta katsottuna DWG-tiedostosta saadaan 2D-layout, jota voidaan käsitellä esimerkiksi AutoCADissa.

Ydinvoimatekniikan laboratorio

Ydinvoimatekniikan laboratorio koostuu kahdesta eri tilasta, jotka muodostavat yhteensä noin 500 m2 tilan. Laserkeilausaineiston perusteella tilasta tehtiin tarkka ja visuaalinen As Built Advanced -malli. Esimerkiksi kaiteet, putket ja laitteet ovat mallinnettu hyvin lähelle todellisuutta. Mallissa on myös jäljitelty tarkasti tilan todellista värimaailmaa. Laitevalmistajien omia 3D-malleja on hyödynnetty tuomalla niitä tilaan. Näin saatiin visuaalisesti tyylikäs lopputulos, jota voidaan käyttää tilasuunnittelun lisäksi esimerkiksi esittelytarkoituksiin. Laserkeilaamiseen meni aikaa noin yhden työpäivän verran.Tarjouspyyntölomake

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi