Asiakastarina: LUT yliopisto 3D layout

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tehoelektroniikan laboratoriossa kehitetään suurnopeustekniikkaa, jolla yliopisto tavoittelee johtavaa asemaa energiamurroksen uusien tekniikoiden kehittäjänä. Laboratoriossa on paljon sähkömoottoreita, niiden ohjauskeskuksia ja mittalaitteita, joita on vuosien varrella hankittu ja asennettu. Lähtötilanteessa tilasta ei ollut ajankohtaista layoutia, tila alkoi käymään ahtaaksi ja lisää hankintoja oli suunnitteilla. Päätettiin hankkia ajantasainen 3D-layout laserkeilaamalla.

Tehoelektroniikan laboratorio on noin 270 m2 kokoinen ja 8 metriä korkea hallimainen tila. Tila laserkeilattiin 24 eri mittauspisteestä. Laboratorion laserkeilaaminen vei aikaa noin puoli työpäivää ja työpäivän toinen puolikas meni 3D-mallin luomiseen eli ns. rekisteröintiin. Pistepilvimalli oli päivässä valmis.

Laserkeilaimella otettu 360° valokuva mittauspisteestä.
Pistepilvinäkymä mittauspisteestä. Pistepilvimallissa voidaan ottaa helposti erilaisia mittoja tilasta.

Pistepilvimallia voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmistoilla, kuten SolidWorks, Inventor, AutoCAD, ReCap tai NavisWorks. Maksullisia ohjelmistoja ei kuitenkaan tarvita, sillä mallin saa auki ja mittaukset tehtyä myös ilmaisohjelmilla, kuten NavisWorks Freedomilla. 3D-mallin lisäksi jokaisesta skannauspisteestä otetaan 360° valokuva. Pistepilvimalliin voidaan tuoda myös muita 3D-malleja, joilla voidaan esimerkiksi varmistaa uuden koneen asennettavuus tai putkistomuutoksen yhteensopivuus tilaan.

Pistepilveen voidaan tuoda 3D-malleja esim. STEP-tiedostoina.

Laboratoriosta mallinnettiin lisäksi vielä ns. solid 3D CAD-malli Autodesk Inventorilla. Pistepilvimalli otettiin pohjalle, ja karkea 3D CAD-mallinnus tehtiin mallin päälle. 3D CAD-malli valmistui noin päivässä. 3D CAD-mallista julkaistiin vielä vain ääriviivat näyttävä DWG-tiedosto, joka soveltuu hyvin 2D-layoutsuunnitteluun esimerkiksi AutoCADillä.

Pistepilvimalli tuotuna Autodesk Inventoriin.
Pistepilvimallin päälle mallinnettu solid 3D-malli.
Solid 3D-mallista julkaistu DWG-tiedosto näyttää vain mallin ääriviivat.
Yläkuvannosta katsottuna DWG-tiedostosta saadaan 2D-layout, jota voidaan käsitellä esimerkiksi AutoCADissa.