Case Andritz – Laserkeilaus sellukeittimen muutossuunnittelussa

Sellutehtaille tehtävissä upgrade-projekteissa suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa mahdollistamassa osaltaan huoltoseisokkien aikataulussa pysymisen. Huoltoseisokin aikana tehdään usein toimintaa parantavia muutostöitä, joiden suunnittelun lähtökohtana on oltava tarkat mittatiedot. Aina ajantasaista dokumentaatiota ei ole saatavilla, jolloin mittaaminen on tehtävä paikan päällä. Sellutehtaalla mitattavat kohteet ovat usein ahtaita, korkeita tai pinnoiltaan haastavia tai mahdottomia mitata käsin. Laserkeilaaminen on useassa tapauksessa ainoa vaihtoehto.

Batch-keitossa käytetään suuria, usein kymmeniä metrejä korkeita ja useita metrejä halkaisijaltaan olevia paineistettuja keittimiä. Tässä projektissa laserkeilausta hyödynnettiin sellukeittimen sihtien uusimisessa mittaamalla painekuoren halkaisija ja muoto sekä keittimen lieriöosalta että pallomaisen yläpäädyn osalta, joihin molempiin uusittiin paitsi uudet sihdit myös uudet sihtien tukirakenteet.


Mittausdataa kerättiin sekä ennen varsinaista huoltoseisokkia että huoltoseisokin aikana. Ennen huoltoseisokkia laserkeilaus toteutettiin käyntiluukun kautta kiinnittämällä keilain 5 m pitkän varren päähän. Tämän mittauksen avulla selvitettiin paitsi sihtivyöhykkeiden sijainnit myös lieriöosan halkaisija ja muoto lieriöosalle asennettavien sihtien kohdalta. Näiden tietojen avulla sihdit ja tukirakenteet saatiin suunniteltua keittimen kuoreen käyväksi ja saatiin selville koeponnistuksessa keittimen nimellismittoihin syntyneet muodonmuutokset.

Tyypillisesti tämän tyyppisen keittimen yläosaan asennettavat sihdit asennetaan n. 45° kulmaan kuten tässäkin esimerkkitapauksessa. Tämä yhdessä pallomaisen päädyn kanssa aiheuttaa haasteen työvarojen suunnittelun osalta ja keittimen kuoren muodon selvittäminen oli näin ollen tärkeässä roolissa tukirakenteiden ja sihtien suunnittelussa.

Pallopäädyn skannaus toteutettiin huoltoseisokin aikana sen jälkeen, kun vanhat sihdit ja tukirakenteet oli poistettu. Kaksi skannauspistettä olivat riittävät kuoren pinnanmuodon selvittämiseksi ja samalla saatiin kerättyä riittävästi dataa referenssipisteistä aloittamiskohdan määrittämiseksi. Menetelmänä 3D skannaus kaksoiskaarevien pintojen mittaamisessa on ylivoimainen. Mittausdata saadaan kerättyä kolmiulotteisena ja myös nopeasti, mikä oli yksi tärkeä kriteeri esimerkkitapauksessamme.


Laserkeilauksen jälkeen pystyimme toimittamaan mittausraportin asennustiimin käyttöön vain muutaman tunnin kuluttua datan keräyksestä. Raportin ja aloituskohdan määrittämisen perusteella asennustiimi pääsi aloittamaan tukirakenteiden asentamisen. Ensimmäisten keitinten koeskannausten perusteella projektille tilattiin skannaus kaikkien projektiin kuuluvien kymmenen keittimen yläpäädyistä. Andritzin projektipäällikkö ja asennusvalvoja Ville Ahokas oli tyytyväinen lopputulokseen:

Myös etukäteen skannatuille alueille asennetut tuet kävivät erittäin hyvin paikalleen. Kustannussäästöjä saatiin, kun tukiin ei tarvinnut jättää työvaroja ja osat kävivät paikalleen sellaisenaan kuin ne konepajalta oli toimitettu.Tarjouspyyntölomake

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi