Palvelut

Innovaatiotoiminta

 • ideasta tuotteeksi palvelut
 • ongelmanratkaisu
 • tuotannon / tuotteiden kehitysprojektit
 • prototyyppien rakentaminen, koestus ja testaus

 

Suunnittelu- ja Projektinhoitopalvelut

 • mekaniikkasuunnittelu & tekninen piirustus
 • 3D mallit, animaatiot ja renderöinnit
 • lujuuslaskenta ja FEM-analyysit
 • muu tekninen laskenta
 • projektinhoitopalvelut
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • tuotantolaitteiden ja tuotantolinjojen turvallistamisprojektit
 • retrofit-projektit ja laserkeilaus

Osaaminen

 • komposiittiteollisuus
 • sellu- ja paperiteollisuus
 • sahateollisuus
 • kaivosteollisuus
 • kemianteollisuus