Palvelut

Innovaatiotoiminta

 • Ideasta tuotteeksi palvelut
 • Ongelmanratkaisu
 • Tuotannon / tuotteiden kehitysprojektit
 • Prototyyppien rakentaminen, koestus ja testaus

Suunnittelu- ja Projektinhoitopalvelut

 • Mekaniikkasuunnittelu & tekninen piirustus
 • 3D mallit, animaatiot ja renderöinnit
 • Lujuuslaskenta ja FEM-analyysit
 • Muu tekninen laskenta
 • Projektinhoitopalvelut
 • Tuotantolaitteiden ja tuotantolinjojen turvallistamisprojektit
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet, CE-dokumentit
 • Retrofit-projektit
 • 3D-laserkeilaus, ympäristömallit

Osaaminen

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Komposiittiteollisuus
 • Sahateollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Kemianteollisuus